Historie


Na 25 jaar samenwerking heeft de Culturele Commissie jammer genoeg moeten stoppen met deze concertreeksen o.a. vanwege wegvallende cultuursubsidies. Het bestuur van het kerkje heeft het stokje echter opgepakt en verzorgt sindsdien een jaarlijks programma met diverse boeiende concerten (modern repertoire, jazz en klassiek), theatervoorstellingen, lezingen en exposities.  Hiertoe is o.a. de samenwerking aangegaan met het Conservatorium van Amsterdam.

De unieke culturele functie mag namelijk niet verloren gaan in een dergelijk prachtig cultuur-historisch pand midden in dit mooie dorpje! Het kerkje is dan ook niet voor niets tot bijzondere trouwlocatie benoemd!

Over het kerkje is maar weinig in de literatuur terug te vinden. In de meeste verwijzingen wordt gesproken over een kerkbouw van een Nederlands Hervormde Kerk in 1704, die in de plaats kwam van een (Katholiek) kapelletje dat er al voor de Reformatie stond, en waarschijnlijk gewijd was aan de H. Maria.  In eerste instantie kwam hier een kapelaan en daarna de pastoor van Krommeniedijk voor de uitvoering van de kerkdienst.

Maar de basis van de kapel is blijkbaar wel meegenomen in de bouw van de huidige kerk uit 1704. Zoals in de meeste kerken vroeger gebruikelijk was, werden de overledenen ook hier in de kerk begraven. De enkele grafzerken die hier aanwezig zijn, zijn echter moeilijk te zien. Een opmerkelijke grote (altaar)steen van 247 cm bij 101 cm is wel duidelijk in de vloer aanwezig. Nu veilig afgedekt door een groot vloerkleed, werd deze vroeger een tijd lang gebruikt als stoep.

Oorspronkelijk is het een mensa (Latijn voor tafel) die vermoedelijk dienst gedaan heeft als altaar in de kapel. Het bijzondere aan deze steen is de aanwezigheid van vijf kleine kruisjes. Deze symboliseren de vijf emblemata. Als we de historici mogen geloven (en dat doen we), stamt deze altaarmensa nog uit de 15e eeuw! En zou dus de kapel Mariae Virginis te Markenbinnen ook uit die eeuw stammen.


We slaan even een hele periode over en komen in het begin van de tachtiger jaren in de vorige eeuw. De Stichting Beheer Nederlands Hervormde kerk bestaat dan al een paar jaar en spant zich sterk in voor het behoud van het kerkje. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een prachtig gerestaureerd deel van ons erfgoed in het dorp. Jarenlange samenwerking en steun van de Culturele Commissie heeft 'het kerkje van Markenbinnen' in de wijde omtrek op de kaart gezet, vooral door de prachtige concerten en boeiende tentoonstellingen.


De geweldige ambience zorgt er telkens weer voor dat zowel het publiek als de uitvoerende artiesten hier al jarenlang graag komen en zich thuis voelen.

Verscheidene artiesten hebben vanwege de sublieme akoestiek er zelfs voor gekozen om de opnames voor een nieuwe CD in ons kerkje te laten plaatsvinden.